Baška Voda, Grand hotel Slavia****

18. travnja – 16. svibnja 2020. | 16. – 30. svibnja 2020. | 30. svibnja – 20. lipnja 2020. | 20. lipnja – 04. srpnja 2020. | 04. – 18.
3 dana, 7 dana
Baška Voda

Baška Voda, Hotel Horizont****

18. travnja – 16. svibnja 2020. | 16. – 30. svibnja 2020. | 30. svibnja – 20. lipnja 2020. | 20. lipnja – 04. srpnja 2020. | 04. – 18.
3 dana, 5 dana, 7 dana
Baška Voda

Baško Polje, Depadanse Alem **

13. – 20. lipnja 2020. | 20. lipnja – 18. srpnja 2020. | 18. – 25. srpnja 2020. | 25. srpnja – 15. kolovoza 2020. | 15. – 22. kolovoza
7 dana
Baško Polje

Biograd, Hotel Adriatic ***

04. siječnja – 06. lipnja 2020. | 06. – 20. lipnja 2020. | 20. lipnja – 11. srpnja 2020. | 11. srpnja – 15. kolovoza 2020. | 15. – 29.
3 dana, 4 dana
Biograd

Biograd, Hotel Adriatic ***

31. svibnja – 06. lipnja 2020. | 06. – 20. lipnja 2020. | 20. – 23. lipnja 2020.
3 dana, 4 dana
Biograd

Biograd, Hotel Albamaris ***

22. lipnja – 06. srpnja 2020. | 06. – 13. srpnja 2020. | 13. – 20. srpnja 2020. | 20. srpnja – 17. kolovoza 2020. | 17. – 24. kolovoza
7 dana
Biograd

Biograd, Hotel Bolero ***

27. lipnja – 04. srpnja 2020. | 04. – 11. srpnja 2020. | 11. srpnja – 15. kolovoza 2020. | 15. -22. kolovoza 2020.
7 dana
Biograd

Biograd, Hotel Ilirija ****

04. siječnja – 06. lipnja 2020. | 06. – 20. lipnja 2020. | 20. lipnja – 11. srpnja 2020. | 11. srpnja – 15. kolovoza 2020. | 15. – 29.

Biograd, Hotel Kornati ****

04. siječnja – 06. lipnja 2020. | 06. – 20. lipnja 2020. | 20. lipnja – 11. srpnja 2020. | 11. srpnja – 15. kolovoza 2020. | 15. – 29.
3 dana, 4 dana
Biograd

Biograd, Mediteransko Selo San Antonio

13. – 20. lipnja 2020. | 20. lipnja – 11. srpnja 2020. | 11. srpnja – 15. kolovoza 2020. | 15. – 29. kolovoza 2020. | 29. kolovoza – 05.
7 dana
Biograd

Crikvenica, Hotel Ad Turres ***

11. travnja – 23. svibnja 2020. | 23. svibnja – 20. lipnja 2020. | 20. lipnja – 18. srpnja 2020. | 18. srpnja – 22. kolovoza 2020. | 22. kolovoza
2 dana, 3 dana, 5 dana
Crikvenica

Crikvenica, Hotel Esplanade ****

11. travnja – 23. svibnja 2020. | 23. svibnja – 20. lipnja 2020. | 20. lipnja – 18. srpnja 2020. | 18. srpnja – 22. kolovoza 2020. | 22. kolovoza
2 dana, 3 dana, 5 dana
Crikvenica