OPĆI UVJETI PRUŽANJA USLUGA SMJEŠTAJA

 

 1. UVODNA NAPOMENA

Turistička agencija „ABC Travel“ Trpimirova ulica 5A, 51000 Rijeka, OIB: 76588572073, ID: HR-AB-51-040463010 (u daljnjem tekstu: Agencija), jamči za istinitost slikovnih zapisa i podataka vezanih uz karakteristike smještajnih jedinica iz svoje ponude, a koje su dostupne na internetskim stranicama www.abctravel.hr, kao i za istinitost uvjeta pod kojima se nude. Agencija se obvezuje osigurati gostu smještaj u zakupljenim kapacitetima u rezerviranom terminu, osim u slučaju iznimnih okolnosti uzrokovanih višom silom (rat, nemiri, štrajkovi, terorističke akcije, sanitarni poremećaji, elementarne nepogode, intervencije mjerodavnih vlasti i sl.). Zakupom jedne ili više smještajnih jedinica iz ponude Agencije gost zasniva ugovorni odnos s Agencijom te time potvrđuje da je suglasan s ovim Općim uvjetima pružanja usluga smještaja (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti). Sve što je u ponudi objavljeno pravna je obveza kako za gosta, tako i za Agenciju. Ovi Opći uvjeti temelj su za rješavanje eventualnih sporova između gosta i Agencije, te se stoga gost upućuje da ih prije uplate akontacije obvezno pozorno pročita.

 1. SADRŽAJ PONUDE

Agencija osigurava uslugu prema informacijama objavljenim na internetu i važećim na dan potvrde rezervacije, te prema opisu i terminu sukladno potvrđenoj rezervaciji osim u slučaju više sile kao npr. bolest ili smrt pružatelja usluge ili njegove najuže obitelji, izvanredne okolnosti koje se ne mogu predvidjeti niti otkloniti (elementarne nepogode kao potresi, poplave, sanitarni poremećaji, požari, suše, ratovi, štrajk, terorističke akcije i ograničenja izdana od strane države tipa mobilizacija, zabrana izlaska iz zemlje).

 1. KREIRANJE ZAHTJEVA ZA REZERVACIJOM

Upiti i rezervacije smještaja primaju se elektroničkim i telefonskim putem, pismeno ili osobno u poslovnici Agencije kao i u poslovnicama agencija ugovornih partnera. Prilikom kreiranja zahtjeva za rezervaciju smještaja Putnik potvrđuje da je upoznat s navedenim Općim uvjetima pružanja usluge putovanja koje je prethodno pažljivo proučio, te da ih u cijelosti prihvaća. Sve što je navedeno u ovim Općim uvjetima predstavlja pravnu obavezu kako za Putnika, tako i za Agenciju. Agencija stavlja na raspolaganje Putniku odgovarajući materijal u elektronskom obliku, predočuje mu sve relevantne informacije u svezi rezervirane usluge, te ga upućuje na Opće uvjete putovanja koji su sastavni dio ovog ugovora i nudi paket putnog osiguranja.

 1. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Gost osobne podatke daje dobrovoljno. Osobni podaci gosta potrebni su u procesu realizacije tražene usluge, a koristit će se i za daljnju međusobnu komunikaciju. Agencija se obvezuje da osobne podatke gosta neće iznijeti iz tvrtke ili ih dati trećoj osobi, osim u svrhu realizacije tražene usluge. Gost daje odobrenje da se njegovi osobni podaci mogu koristiti u svrhu marketinških akcija Agencije. Agencija koristi osobne podatke gosta u skladu s objavljenim pravilima Zaštite privatnosti Agencije.

 1. UPLATE

Pri plaćanju kreditnom karticom, račun uplatitelja teretit će se u eurskoj protuvrijednosti iznosa s predračuna, obračunatom prema prodajnom tečaju poslovne banke Agencije, te postoji mogućnost minimalnih tečajnih razlika za koje će biti terećen račun gosta. Kako bi konačno potvrdio kreirani zahtjev za rezervacijom, gost uplaćuje akontaciju u skladu sa ispostavljenim predračunom. U posebnim slučajevima (npr. u slučaju rezervacije čija ukupna vrijednost ne prelazi 300 € ili u slučaju rezervacije gostiju kojima je za ulazak u Republiku Hrvatsku potrebna viza) potrebno je pri potvrdi rezervacije uplatiti 100% ukupnog iznosa rezervacije. O iznosu akontacije te načinu uplate ostatka iznosa gost će biti upoznat prilikom slanja predračuna. Agencija ne odgovara za raspoloživost usluga potvrđenih nakon isteka opcije dodijeljene za potvrdu rezervacije. Uplatom rezervacije gost potvrđuje da je u potpunosti upoznat sa svim karakteristikama i uvjetima pod kojima mu se određena smještajna jedinica nudi. Činom uplate rezervacije sve što je navedeno u ovim Općim uvjetima postaje pravna obveza kako za gosta, tako i za Agenciju.

 1. SADRŽAJ I CIJENA ZAKUPLJENIH USLUGA

Cijene smještajnih jedinica objavljene su u eurima (€). Kunska protuvrijednost uplaćene usluge bit će izražena na računu. Navedene cijene hotelskog smještaja i smještaja na svjetionicima uključuju samo one usluge koje su uz odabrane smještajne jedinice i opisane. Navedene cijene privatnog smještaja uključuju: dnevni najam smještajnih jedinica, posteljinu, opremljenu kuhinju s potrebnim posuđem i priborom (osim ako se unajmljuje soba bez uporabe kuhinje), utrošak vode, struje i plina (s iznimkom određenih objekta robinzonskoga turizma). Dodatne su usluge one usluge koje se pružaju u smještajnoj jedinici, ali nisu uključene u cijenu njezina zakupa, pa ih stoga gost plaća posebno. Iako je većina dodatnih usluga fakultativna, postoje i one obvezujućeg karaktera koje gost plaća na licu mjesta izravno davatelju usluga. U nekim slučajevima gost će prije početka korištenja zakupljenog smještaja morati izravno davatelju usluge uplatiti depozit u gotovini. Na dan odlaska, gostu će depozit biti vraćen u cijelosti, ali tek nakon što davatelj usluge prethodno utvrdi da je gost zakupljeni smještaj predao u stanju u kojem ga je i preuzeo. Agencija zadržava pravo promjene cijena objavljenih na internetskim stranicama Agencije do trenutka slanja predračuna gostu. Slanjem predračuna Agencija jamči gostu da je rezervirani smještaj raspoloživ po cijeni obračunatoj u predračunu. U slučaju da davatelj usluge, odnosno Agencija, snizi cijenu smještajne jedinice nakon što je gost potvrdio rezervaciju, gost nema pravo na novu, nižu cijenu. U slučaju kraćeg boravka (1 do 4 noćenja) davatelj usluge može uvećati osnovnu cijenu smještaja. Gost će biti o iznosu nadoplate za kratak boravak, ako se primjenjuje, obaviješten u detaljnoj kalkulaciji te u predračunu.

 1. KATEGORIZACIJA I OPIS USLUGA

Ponuđene smještajne jedinice opisane su prema službenoj kategorizaciji mjesne turističke organizacije u vrijeme izdavanja dozvole za rad, te uvidom djelatnika Agencije u stvarno stanje smještaja prilikom obrade objekta. Standardi smještaja, prehrane, usluga i ostalog kod pojedinih mjesta i zemalja su različiti i nisu usporedivi. Na dan dolaska gosti dolaze u smještajnu jedinicu poslije 14.00 sati, a na dan odlaska smještajnu jedinicu napuštaju prije 10.00 sati. Davatelj usluge u roku 4 sata dovodi smještajnu jedinicu u stanje prikladno za doček novih gostiju. Ključ zakupljene smještajne jedinice davatelj usluga predaje gostima u samom objektu ili na adresi za check-in navedenoj u vaučeru ako se ona razlikuje od adrese objekta.

 1. PRAVO AGENCIJE NA PROMJENE I OTKAZ

Agencija može predložiti promjene rezerviranog smještaja ili otkazati zakupljene smještajne kapacitete potpuno ili djelomično ako prije ili za vrijeme trajanja odmora nastupe izvanredne okolnosti vezane isključivo uz zakupljeni smještaj, koje se ne mogu izbjeći ni otkloniti (npr. sanitarni poremećaji i sl. Promjena rezerviranog smještaja može se obaviti samo uz pristanak gosta. Ako je zamjenski smještaj jeftiniji od otkazanog, Agencija obvezuje se razliku u cijenu vratiti gostu o trošku Agencije. Ako je zamjenski smještaj skuplji od otkazanog, Agencija zadržava pravo naplate razlike u cijeni. Agencija je dužna sve goste koji su uplatom akontacije potvrdili svoj dolazak izvijestiti o promjeni u rezervaciji ili o otkazu odmah nakon nastupanja izvanrednih okolnosti, a u nemogućnosti pronalaska alternativnog smještaja o trošku Agencije vratiti im uplaćeni iznos rezervacije. U slučaju povrata uplaćenog iznosa gost nema pravo potraživati naknadu bilo kakvih dodatnih troškova vezanih uz njegovu rezervaciju.

 1. PRAVO GOSTA NA PROMJENE I OTKAZ

Gost može promijeniti već definiranu rezervaciju samo ako se davatelj usluga s tim slaže, a to može uključivati: promjenu nositelja rezervacije, termina rezervacije, broja osoba, starosne dobi osoba, vrste rezerviranih osnovnih ili dodatnih usluga te dinamike plaćanja. Zahtjev za izmjenom rezervacije podnosi se pisanim putem (e-mailom, telefaksom ili poštom). Obrada navedenih promjena naplaćuje se paušalno, po promjeni (novom obračunu), i ovisi o datumu kad je Agencija primila pisani zahtjev za promjenu parametara rezervacije:

za promjenu koju je gost zatražio 21 i više dana prije početka korištenja zakupljene usluge Agencija naplaćuje paušalni administrativni trošak u iznosu 30,00 €,

za promjenu koju je gost zatražio 20 i manje dana prije početka korištenja zakupljene usluge Agencija naplaćuje paušalni administrativni trošak u iznosu 45,00 €.

Promjena parametara nakon početka korištenja zakupljene usluge nije moguća. U slučaju da gost nakon već usuglašene i potvrđene promjene zatraži novu promjenu rezervacije, ona se ponovo naplaćuje sukladno gore navedenom cjeniku troškova, čak i ako novi parametri u potpunosti odgovaraju parametrima originalno potvrđene rezervacije. Ako davatelj usluga ne pristaje na dogovor o eventualnoj promjeni parametara rezervacije, tražena promjena se smatra otkazom rezervacije uz obračun otkaznih. Želi li gost otkazati rezervirani smještaj, mora to učiniti pisanim putem (e-mailom, telefaksom ili poštom).atum kad je Agencija zaprimila pisanu obavijest o otkazu

osnova je za obračun otkaznih troškova, i to na sljedeći način:

Za otkaz do 60 dana prije početka korištenja zakupljene usluge, isključivo kod posebno označenih objekata privatnog smještaja, Agencija ne naplaćuje otkazni trošak. Uplaćena akontacija vraća se gostu o trošku primatelja.

Za otkaz do 29 dana prije početka korištenja zakupljene usluge, odnosno od 59 do 29 dana kod posebno označenih objekata privatnog smještaja, na ime manipulativnih i administrativnih troškova Agencija naplaćuje 30% ukupne cijene zakupljenog smještaja. Ostatak novca vraća se gostu o trošku primatelja.

Za otkaz od 28 do 22 dana prije početka korištenja zakupljene usluge Agencija naplaćuje 40% ukupne cijene zakupljenog smještaja (odnosno 50% ukupne cijene zakupljenog smještaja u svjetioniku). Ostatak novca vraća se gostu o trošku primatelja.

Za otkaz od 21 do 15 dana prije početka korištenja zakupljene usluge Agencija naplaćuje 60% ukupne cijene zakupljenog smještaja. Ostatak novca vraća se gostu o trošku primatelja.

Za otkaz od 14 do 8 dana prije početka korištenja zakupljene usluge Agencija naplaćuje 80% ukupne cijene zakupljenog smještaja (odnosno 100% ukupne cijene zakupljenog smještaja u svjetioniku). Ostatak novca vraća se gostu o trošku primatelja.

Za otkaz od 7 do 0 dana prije početka korištenja zakupljene usluge Agencija naplaćuje 100% ukupne cijene zakupljenog smještaja.

Ako se gost ne pojavi na odredištu ili nakon početka korištenja neopravdano otkaže zakupljene usluge, gost nema pravo naknadnog potraživanja uplaćenog iznosa (uključujući iznos koji je gost platio direktno davatelju usluga). Ako gost u rezervirani smještaj ne dođe do 20.00 sati na dan početka korištenja zakupljene usluge, a o razlozima svojeg eventualnog kašnjenja nije obavijestio ni Agenciju ni davatelja usluge, rezervacija će se smatrati otkazanom na dan dolaska. U slučaju da je davatelj usluga u međuvremenu primio druge goste, gost nema pravo na prigovor te gubi pravo na povrat uplaćenog iznosa.

Ako gost pri otkazu rezervacije zakupljenih smještajnih kapaciteta pronađe novoga korisnika iste rezervacije, Agencija zaračunava samo troškove nastale promjenom parametara rezervacije. Zamjena rezervirane smještajne jedinice drugom (različitog vlasnika) smatra se otkazom rezervirane smještajne jedinice. U tom slučaju gostu se također naplaćuju otkazni troškovi po navedenoj skali, dok će eventualna razlika biti priznata gostu za novu rezervaciju. Za novu rezervaciju Agencija će odobriti gostu posebni popust u iznosu od 10% vrijednosti otkazane rezervacije. Ako gost otkaže rezervirani smještaj s jednim ili više priznatih popusta, kod obračuna otkaznih troškova popusti se neće uzeti u obzir i otkazni će troškovi biti obračunati za punu cijenu rezervacije. Ako je gost u jednom zahtjevu rezervirao više smještajnih jedinica, a ne želi otkazati sve rezervirane smještajne jedinice (djelomičan otkaz rezervacije), kod obračuna otkaznih troškova za otkazane smještajne jedinice bit će obračunati otkazni troškovi po navedenoj skali, a eventualna razlika između ukupno uplaćene akontacije i otkaznih troškova obračunatih za otkazane smještajne jedinice prenosi se kao akontacija za preostale smještajne jedinice. Agencija uručuje gostu obračun otkaznih troškova pisanim putem. Povrat iznosa na koji gost ima pravo izvršiti će se u roku 5 radnih dana od utvrđenja točnog iznosa za povrat novca, pod uvjetom da Agencija raspolaže podacima potrebnim za izvršenje povrata novca gostu.

 1. OBVEZE AGENCIJE

Agencija je dužna brinuti se o provedbi usluga, kao i o izboru davatelja usluga, te brinuti se o pravima i interesima gosta sukladno dobrim običajima u turizmu. Agencija je dužna osigurati da se gostu pruže sve zakupljene usluge, te stoga odgovara gostu zbog eventualnog neizvršenja zakupljenih usluga ili dijela usluga.

 1. OBVEZE GOSTA

Gost je obvezan:

Posjedovati valjane putne isprave, troškove gubitka ili krađe dokumenata tijekom putovanja snosi gost, pridržavati se carinskih i deviznih propisa Republike Hrvatske, kao i država kroz koje prolazi tijekom putovanja. Prilikom dolaska u zakupljenu smještajnu jedinicu, davatelju usluga predočiti vaučer. Na dan dolaska u zakupljenu smještajnu jedinicu davatelju usluga podmiriti nepodmireni dio rezervacije te podmiriti trošak dodatnih usluga (ako ih koristi) i uplatiti depozit (ako je naveden na vaučeru) ako to nije obavio prije, doći u smještajnu jedinicu u točnom broju i s točnom strukturom osoba koju je najavio Agenciji. Ako u rezerviranu smještajnu jedinicu dođe više osoba ili drukčija struktura osoba nego što je naznačeno na vaučeru, davatelj usluga ima pravo uskratiti uslugu nenajavljenim gostima ili tražiti nadoplatu za njih, najaviti dolazak s kućnim ljubimcem kako bi davatelj usluga prethodno dao svoj izričit pristanak. Davatelj usluga ima pravo uskratiti uslugu gostu ako on inzistira na tome da se zakupljenim smještajem koristi i nenajavljeni kućni ljubimac, obavijestiti Agenciju o svim bitnim činjenicama koje mogu utjecati na njegov boravak u rezerviranoj smještajnoj jedinici (npr. alergije i bolesti gosta, invalidnost gosta, dolazak automobilom nestandardne veličine, potreba za krevetom nestandardne dužine, posebni uvjeti prehrane ako gost naručuje prehranu i sl.), pridržavati se Kućnog reda u zakupljenoj smještajnoj jedinici te surađivati s davateljem usluga u dobroj namjeri. U slučaju nepridržavanja ovih obveza, gostu može biti uskraćen rezervirani smještaj bez prava na povrat uplaćenog iznosa i bez prava na naknadu štete.

 1. PRTLJAGA

Prtljagu prevozi gost osobno na vlastiti rizik, te se stoga preporučuje osiguranje prtljage kod osiguravajućeg društva. Agencija nije odgovorna za uništenu ili izgubljenu prtljagu, kao ni za krađu prtljage u smještajnoj jedinici. Prijavu za oštećenu, izgubljenu ili ukradenu prtljagu gost upućuje davatelju usluge smještaja i nadležnoj policijskoj postaji.

 1. RJEŠAVANJE PRIGOVORA

Agencija ne odgovara za neizvršene usluge koje gost nije rezervirao prije dolaska u zakupljenu smještajnu jedinicu. Agencija ne odgovara za rad trgovina i restorana u blizini objekta. Informacije o njihovoj udaljenosti od objekta su orijentacijske naravi te ne mogu biti predmet prigovora. Gost se odriče prava prigovora na sve činjenice koje su navedene na internetskoj stranici Agencije, a koje on nije prethodno uočio, kao i na sve činjenice na koje su ga prethodno upozorili djelatnici Agencije. Prigovor se može podnijeti samo na dan dolaska gosta. Iznimno, ako problem nije mogao biti uočen na dan dolaska ili je nastao za vrijeme boravka, gost može podnijeti prigovor i kasnije, a odmah nakon što utvrdi postojanje problema. Svi prigovori koji budu podneseni izvan ugovorenog roka bit će odbačeni kao neosnovani. Prigovor se podnosi telefonski, e-mailom, SMS-om ili telefaksom. Najviša isplaćena naknada po prigovoru može biti samo do visine uplaćenog iznosa. Ako gost podnese prigovor nakon početka korištenja rezerviranih usluga, najviša isplaćena naknada može biti samo do visine neiskorištenog dijela usluga. Gost se unaprijed odriče traženja bilo kakve vezane materijalne ili nematerijalne štete (npr. bankovni troškovi slanja novca, troškovi telefona, dodatni troškovi goriva, gubitak vremena, prekomjerni stres, duševne boli…). Ako gost ne prihvati zamjenski smještaj usporediv s reklamiranim (odgovarajuća lokacija i cijena), Agencija neće uvažiti naknadnu reklamaciju gosta. Prihvaćanjem zamjenskog smještaja gost se odriče prava na povrat uplaćenog iznosa za reklamirani smještaj.

Ako Agencija prigovor ocijeni neosnovanim, neće djelovati na otklanjanju uzroka prigovora. Gost je u mogućnosti prihvatiti takvu odluku te u skladu s unaprijed dogovorenim uvjetima boraviti u zakupljenom smještaju ili zatražiti od Agencije da mu ponudi zamjenski smještaj, koji je obvezan platiti u punom iznosu novom davatelju usluga.

Agencija je dužna donijeti pisano rješenje na uredno podnesen prigovor u roku od sedam dana nakon njegova primitka. Agencija može odgoditi rok rješavanja prigovora zbog prikupljanja informacija i provjera navoda prigovora kod davatelja usluga najviše za dodatnih 14 dana.

Dok Agencija ne donese rješenje, gost se odriče posredovanja bilo koje druge osobe, arbitraže UHPA-e, sudske ustanove ili davanja informacija u javna glasila. Ako bi gost postupio protivno ovoj odredbi, zbog povrede procedure, a bez obzira na utemeljenost navoda, Agencija ima pravo tražiti naknadu štete koju bi joj takav postupak gosta nanio.

 1. ZAVRŠNE ODREDBE

Agencija isključuje svaku odgovornost u slučaju promjena i neizvršenja usluga prouzročenih višom silom na teritoriju zemlje gosta ili teritoriju zemlje gdje bi usluga trebala biti izvršena (rat, nemiri, štrajkovi, terorističke akcije, elementarne nepogode, intervencije mjerodavnih vlasti i sl.) koja ima za posljedicu nemogućnost gosta da provede odmor u rezerviranoj smještajnoj jedinici. U tim slučajevima uplaćena akontacija gostu se ne vraća, niti ju je moguće priznati kao uplaćenu akontaciju za zamjenski smještaj koji bi gost eventualno želio rezervirati u drugoj destinaciji ili u drugom terminu, već se primjenjuju odredbe o otkazu rezervacije Ugovorne strane suglasne su da Agencija ima pravo povećati cijenu prije početka korištenja usluge ako je nakon potvrde rezervacije došlo do promjena u tečaju ugovorene valute za više od 5% ili do povećanja drugih troškova koji utječu na cijenu usluge, a za koje Agencija nije znala ni mogla znati. Gost ima pravo otkazati rezervaciju ako povećanje ugovorene cijene iznosi više od 10%. U tom slučaju gost ima pravo na povrat do tada uplaćenog iznosa bez prava na naknadu štete. Novac se gostu vraća na bankovni račun o trošku Agencije.

 1. MJERODAVNOST SUDA

Svaki eventualni spor stranke će pokušati riješiti sporazumno. U slučaju da stranke ne uspiju riješiti spor, suglasne su da će spor rješavati za to mjerodavan sud u Rijeci. Na sve što nije posebno određeno ovim Općim uvjetima primjenjuju se pravni propisi Republike Hrvatske koji su na snazi. U slučaju da iz bilo kojeg razloga bude upitna vjerodostojnost prijevoda određenog članka, Agencija potvrđuje da će članak tumačiti u skladu s prijevodom na jezik gosta.

Rijeka, 20.05.2019.